Tôn 11 Sóng

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Sản phẩm: Tôn 11 sóng
  • Khổ tôn chưa cán sóng: 1158mm
  • Khổ tôn thành phẩm: 1080mm
  • Khổ tôn hữu dụng: 1010mm
  • Khoảng cách 2 bước sóng: 110mm
  • Chiều cao sóng tôn: 19.5mm – 21mm
  • Độ dày tiêu chuẩn: 0.9mm – 3.2mm
  • Chiều dài: 3m, 5m, 7m, tối đa 15m
Gọi điện Gọi điện Gọi điện