Tôn Nam Kim

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Tôn Nam Kim cán sóng, cách nhiệt, sóng ngói, phụ kiện
  • Độ dày: 0.25 – 1.00mm
  • Độ dày lớp mạ tiêu chuẩn: 10 – 35µm
  • Khổ rộng tiêu chuẩn: 1200mm
  • Độ bền uốn theo tiêu chuẩn T-bend: 0T – 4T
Gọi điện Gọi điện Gọi điện