Giá Thép TungHo Hôm Nay

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Đường kính cuộn: 6mm, 8mm
  • Mác thép: CB240-T, CB300-T
  • Đường kính cây: 10mm –  32mm
  • Mác thép: CB300-V, CB400-V, CB500-V
  • Giá thép cuộn Tung Ho từ 13.200 – 13.500 VNĐ/kg
  • Giá thép thanh vằn Tung Ho từ 104.760 – 1,115,000 VNĐ/cây.
Gọi điện Gọi điện Gọi điện