Tôn 5 Sóng Vuông Công Nghiệp

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Sản phẩm: Tôn 5 sóng vuông
  • Kích thước: 1200mm hoặc 914mm
  • Kích thước sau cán: 1070mm hoặc 810mm
  • Khổ tôn hữu dụng 1000mm hoặc 750mm
  • Khoảng cách sóng từ 122 – 127mm
  • Chiều cao sóng: 33mm
  • Độ dày: từ 0.29 – 0.50mm tùy mục đích sử dụng
Gọi điện Gọi điện Gọi điện