Giá Xà Gồ Thép Mạ Kẽm C, Z, U, Thép Hộp Hôm Nay

(1 đánh giá của khách hàng)

  • Giá xà gồ mạ kẽm thép C dao động từ: 18.000 – 19.000 VNĐ/kg
  • Giá xà gồ mạ kẽm thép Z dao động từ: 17.000 – 17.500 VNĐ/kg
  • Giá xà gồ U mạ kẽm dao động từ: 384.560 – 5.933.510 VNĐ/cây
  • Giá xà gồ thép hộp mạ kẽm dao động từ: 17.800 – 18.200 VNĐ/kg
Gọi điện Gọi điện Gọi điện